U maakt gebruikt van een oude versie van Internet Explorer.

Onze website is geoptimaliseerd voor Internet Explorer 10 en hoger. Wij raden u aan uw browser te upgraden naar de laatste versie.

Waarom u zou moeten upgraden?

  • Veiliger
  • Sneller
  • Nieuwste technieken

Uw gegevens

(stap 1 van 3)

Gezinsleden meeverzekeren?

Geboortedatum partner

Kinderen mee verzekeren

Ik weet al wat ik wil

U wilt zonder vergelijken direct een verzekering afsluiten?

Verzekeraars

Basiskeuzes

(stap 2 van 3)

Eigen risico

Het wettelijk eigen risico in 2016 is 385 euro. Daarnaast kun u maximaal 500 euro vrijwillig eigen risico nemen. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts, verloskundige zorg en tandheelkundige zorg tot 18 jaar. Een hoger eigen risico geeft een lagere premie.

Keuzevrijheid

Wilt u zelf kunnen bepalen wie uw zorg levert, of mag uw verzekeraar dat voor u kiezen?

Acceptatie

Medische acceptatie

Hier wordt mee bedoeld of u medische vragen dient te beantwoorden voordat u wordt geaccepteerd door de nieuwe zorgverzekeraar. Indien u onderstaande optie ‘geen medische selectie’ aanvinkt, dan zullen er bij de resultaten alleen de aanvullende- en tandartsverzekeringen worden getoond waarbij u direct geaccepteerd wordt.

Huidige zorgverzekering vergelijken?

Wilt u uw huidige zorgverzekering vergelijken of daar de dekking op baseren?

Basisverzekering

Aanvullende verzekering

Tandartsverzekering

Is dit uw huidige verzekering?

Neem de dekking van deze verzekering over in de vergelijking

Deze functie neemt u huidige dekking bij benadering over bij onderstaande voorwaarden. Stel uw huidige verzekering heeft 11 fysiotherapie behandelingen, dan zal het systeem deze bij onderstaande voorwaarden op “aantal fysiotherapie behadelingen 9 behandelingen zetten.

Annuleren

Dekking

(stap 3 van 3)

Fysio

Komt u wel eens bij de fysiotherapeut?

Geen dekking

Als u nog nooit bij de fysiotherapeut bent geweest, is de kans waarschijnlijk klein dat u hem komend jaar nodig heeft, alhoewel een ongeluk altijd in een klein hoekje zit. U kunt hiervoor uiteraard geen extra dekking kiezen. Mocht u onverhoopt toch een aantal behandelingen nodig hebben, dan zijn de kosten gemiddeld € 30,- voor een reguliere behandeling.

9 behandelingen

Afhankelijk van de aard van uw klachten of hetgeen u verwacht komend jaar, kunt u kiezen voor een eenvoudige aanvullende verzekering die zes of negen behandelingen fysiotherapie per jaar vergoed. Mocht u meer behandelingen nodig hebben, dan zijn de kosten gemiddeld € 30,- voor een reguliere behandeling.

18 behandelingen

Bij regelmatig bezoek aan de fysiotherapeut adviseren wij u een goede aanvullende dekking te kiezen, zodat u minimaal 18 behandelingen vergoed krijgt. Het bedrag dat u voor deze behandelingen zelf zou moeten betalen als u geen aanvullende dekking kiest, zou te hoog zijn om gemakkelijk zelf te betalen: bijna €550,- o.b.v. het gemiddelde reguliere behandelingstarief.

Meest gekozen
Vergoeding van alle behandelingen

Indien u met grote regelmaat bij de fysiotherapeut komt, adviseren wij u een uitgebreide aanvullende dekking te kiezen. U krijgt dan een onbeperkt aantal behandelingen vergoed. Bij sommige verzekeraars geldt een maximale dagvergoeding per behandeling; dit staat in de polisvoorwaarden.

Zwanger

Welke verwachtingen heeft u rondom zwangerschap?

Geen aanvulling

In dit geval is het niet nodig een extra dekking te kiezen voor bijvoorbeeld een ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak. Mocht u toch zwanger worden in het komende jaar, dan krijgt u de medisch noodzakelijke kraamzorg vergoed uit de basisverzekering. Houdt hierbij wel rekening met het wettelijk verplichte eigen risico en een eigen bijdrage op bijvoorbeeld verblijf in het ziekenhuis.

40 uur kraamzorg

We raden u aan een gemiddelde aanvullende dekking te kiezen, waarmee u de eigen bijdrage voor kraamzorg uit de basisverzekering vergoed krijgt

Ziekenhuisbevalling

Voor een bevalling in het ziekenhuis zonder medische indicatie krijgt u een gedeelte vergoed uit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen bijdrage, die u kunt verzekeren via een aanvullende verzekering. Bij veel verzekeraars moet u echter nog steeds een deel van deze zorgkosten zelf betalen.

Kraam + ziekenhuis

We adviseren u een uitgebreide aanvullende dekking te kiezen, zodat u een ruime vergoeding krijgt voor kraamzorg. Daarnaast ontvangt u dan een vergoeding voor de eigen bijdrage die u voor de bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis moet betalen.

Anticonceptie

Wilt u een vergoeding voor anticonceptie?

Geen aanvulling

Indien u geen anticonceptie gebruikt, of dit alleen eens in de paar jaar nodig heeft (bijvoorbeeld bij een spiraaltje), dan hoeft u hiervoor geen aanvullende dekking te kiezen. Tot 21 jaar krijgt u een vergoeding voor anticonceptie uit de basisverzekering.

100% tot € 100

Tot 21 jaar krijgt u een vergoeding voor anticonceptie uit de basisverzekering. De exacte voorwaarden voor de vergoeding staan in de polisvoorwaarden en het farmaceutisch reglement van de verzekeraar. Vanaf 21 jaar krijgt u alleen een vergoeding voor anticonceptie met een aanvullende dekking. Er geldt een eigen bijdrage voor deze zorg. Daarom adviseren wij u een aanvullende dekking te kiezen waarmee u tot €100,- vergoeding krijgt voor anticonceptie.

100% tot € 200

Als u jonger bent dan 21 jaar, krijgt u een vergoeding voor anticonceptie uit de basisverzekering. De exacte voorwaarden voor de vergoeding staan in de polisvoorwaarden en het farmaceutisch reglement van de verzekeraar. Omdat u een hoge vergoeding wenst voor deze zorg, adviseren wij u een gemiddeld aanvullende dekking te kiezen tot € 200,-.

Meest gekozen

Tandarts

Hoe ziet uw tandartsbezoek eruit?

Geen aanvulling

In dit geval adviseren wij u geen aanvullende tandartsverzekering te kiezen. Mocht u ooit een keer naar de tandarts gaan, dan kunt u de kosten voor een controle wellicht zelf betalen.

75% tot € 250

We adviseren u een eenvoudige aanvullende dekking voor tandartskosten tot ongeveer € 250,-. Als u een paar keer per jaar naar de tandarts gaat en dan een aantal behandelingen ondergaat, is een vergoeding voor deze kosten wenselijk. Foto’s maken of een gaatje vullen kost geen honderden euro’s, maar de tandartskosten kunnen aardig oplopen in een jaar. Met een vergoeding tot € 250 kunt u in ieder geval de standaardbehandelingen ondergaan die u nodig heeft. Een kroon en/of brug moet u dan zelf betalen.

100% tot € 500

We adviseren u een gemiddelde aanvullende dekking voor tandartskosten tot €500. U kunt dan een wortelkanaalbehandeling vergoed krijgen en gaatjes laten vullen. Let wel op, want veel zorgverzekeraars hanteren medische selectie voor een uitgebreidere aanvullende dekking voor tandartskosten. U loopt dan uiteraard risico voor hogere kosten zoals bijvoorbeeld een kroon en/of brug.

100% tot € 750

De kosten voor kronen, inlays en bruggen kunnen hoog oplopen. We adviseren u een uitgebreide aanvullende dekking voor tandartskosten tot minimaal € 750,-. Heeft u meerdere kronen nodig? Dan kunt u uw tandartsverzekering hierop aanpassen. Let wel op, want veel zorgverzekeraars willen een tandartsverklaring voordat zij u voor een uitgebreide tandartsverzekering accepteren.

Orthodontie ‹ 18 jaar

Verwacht u het komende jaar orthodontiekosten voor uw kinderen?

geen aanvulling

In dit geval is het niet nodig een extra dekking te kiezen voor orthodontie.

Meest gekozen
tot € 500

Omdat de kosten bij de orthodontist snel en hoog kunnen oplopen, adviseren wij u een gemiddelde dekking voor orthodontie. Deze dekking geldt ook voor uw kinderen jonger dan 18 jaar die op uw polis worden meeverzekerd. Let wel goed op de voorwaarden, want veel verzekeraars sluiten een vergoeding voor orthodontie boven een bepaalde leeftijd (vaak 22 jaar) uit van deze gemiddelde dekking. Daarnaast is de vergoeding díe u ontvangt, vaak gemaximeerd tot een bepaald bedrag per jaar of zelfs voor de gehele duur van de verzekering.

tot € 1000

Bij regelmatig bezoek aan de orthodontist adviseren wij u een uitgebreide dekking voor orthodontie. Hiermee krijgt u dan een volledige vergoeding van alle kosten of een maximale vergoeding voor de duur van de verzekering, bijvoorbeeld € 2.500,-. Let wel op, want voor de uitgebreide aanvullende verzekeringen hanteren veel zorgverzekeraars een medische acceptatie, wat inhoudt dat ze u kunnen uitsluiten van de vergoeding voor orthodontie, een lagere maximale vergoeding uitkeren of een wachttijd voor declaratie van orthodontiekosten hanteren.

Orthodontie › 18 jaar

Verwacht u het komende jaar orthodontiekosten voor u zelf en/of uw partner?

Geen aanvulling

In dit geval is het niet nodig een extra dekking te kiezen voor orthodontie.

Meest gekozen
tot € 500

Omdat de kosten bij de orthodontist snel en hoog kunnen oplopen, adviseren wij u een gemiddelde dekking voor orthodontie. Deze dekking geldt ook voor eventuele kinderen jonger dan 18 jaar die op uw polis worden meeverzekerd. Let wel goed op de voorwaarden, want veel verzekeraars sluiten een vergoeding voor orthodontie boven een bepaalde leeftijd (vaak 22 jaar) uit van deze gemiddelde dekking. Daarnaast is de vergoeding díe u ontvangt, vaak gemaximeerd tot een bepaald bedrag per jaar of zelfs voor de gehele duur van de verzekering.

tot € 1000

Bij regelmatig bezoek aan de orthodontist adviseren wij u een uitgebreide dekking voor orthodontie. Hiermee krijgt u dan een volledige vergoeding van alle kosten of een maximale vergoeding voor de duur van de verzekering, bijvoorbeeld € 2.500,-. Let wel op, want voor de uitgebreide aanvullende verzekeringen hanteren veel zorgverzekeraars een medische acceptatie, wat inhoudt dat ze u kunnen uitsluiten van de vergoeding voor orthodontie, een lagere maximale vergoeding uitkeren of een wachttijd voor declaratie van orthodontiekosten hanteren.

Medicijnen

Maakt u veel gebruik van medicijnen?

Geen aanvulling

Als u nooit medicijnen gebruikt, adviseren wij u hiervoor geen aanvullende dekking te kiezen. Mocht u toch onverhoopt een medicijn nodig hebben, dan krijgt u hiervoor een vergoeding uit de basisverzekering . Voorwaarde is wel dat het medicijn is opgenomen in het farmaceutisch reglement van de zorgverzekeraar en voldoet aan eventuele preferentieregels. Voor de vergoeding uit de basisverzekering van deze medicatie bent u wel een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte hiervan verschilt per medicijn.

Meest gekozen
Vergoeding tot € 100

Voor medicijnen betaalt u een eigen bijdrage. Als u verwacht dit jaar een paar keer medicatie nodig te hebben, adviseren wij u hiervoor een beperkte aanvullende dekking te kiezen. U kunt dan een vergoeding krijgen van deze eigen bijdrage tot bijvoorbeeld maximaal €100 of €150.

Vergoeding tot € 500

Omdat de eigen bijdrage die u voor uw medicijnen betaalt flink in de kosten kan lopen, adviseren wij u een goede aanvullende dekking te kiezen voor de vergoeding van de eigen bijdrage op geneesmiddelen. Houdt u hierbij wel rekening met het preferentiebeleid van uw zorgverzekeraar. U kunt alleen een vergoeding voor niet-preferente medicijnen krijgen als u dit via de behandelend specialist laat doorgeven aan de zorgverzekeraar als ‘medische noodzaak’. Het is dan aan de zorgverzekeraar om te beoordelen of u alsnog recht heeft op een vergoeding van dit medicijn.

Bril

Hoe belangrijk vindt u een vergoeding voor brillen en/of lenzen?

Geen aanvulling

Indien u geen bril of lenzen draagt en dit ook niet verwacht te moeten gaan doen in het komende jaar, adviseren wij u hiervoor geen aanvullende dekking af te sluiten.

€ 100 vergoeding

Gemiddeld krijgt u bij een zorgverzekeraar € 50,- per kalenderjaar vergoed voor brillen en lenzen. Bij sommige verzekeraars is dit € 50 per twee of drie jaar, soms € 100 per twee of drie jaar bij een gemiddelde aanvullende deking. Aangezien u graag een vergoeding voor een gedeelte van de kosten wenst, adviseren wij u een aanvullende dekking te kiezen waarin u een vergoeding krijgt voor brillen en lenzen tot € 100,- per twee/drie jaar.

Meest gekozen
€ 200 vergoeding

In hun uitgebreide aanvullende dekking hebben verzekeraars vaak een ruimere vergoeding voor brillen en lenzen opgenomen. De maandpremie van deze verzekeringen is aanzienlijk hoger dan die van de gemiddelde aanvullende dekkingen. We adviseren u te kiezen voor een uitgebreide aanvullende dekking, maar alléén als u ook gebruik zal gaan maken van de andere vergoedingen die u met deze dekking krijgt. De hogere premie voor deze verzekeringen weegt namelijk niet op tegen de extra vergoeding die u voor brillen en lenzen ontvangt, omdat u gedurende het jaar meer premie betaalt dan hetgeen u kunt declareren. Maakt u weinig gebruik van andere vergoedingen uit de aanvullende dekking? Dan adviseren wij u een gemiddelde aanvullende dekking voor brillen en lenzen.

Buitenland

Gaat u wel eens buiten Europa op vakantie?

Geen aanvulling

Een reisverzekering biedt een secundaire dekking op de zorgverzekering. Dat betekent dat u gemaakte medische kosten eerst uit de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed krijgt. Pas als hier geen dekking is, vergoedt de reisverzekering.

Europa

De spoedeisende zorg binnen Europa wordt vergoedt uit de basisverzekering.

Wereld

Naar verwachting gaat de dekking voor medische kosten buiten Europa uit de basisverzekering in 2017. Het is daarom belangrijk dat u een goede werelddekking heeft voor medische kosten. We adviseren u daarom een aanvullende dekking te kiezen, waarmee u een volledige vergoeding krijgt voor spoedeisende zorg in het buitenland.

Meest gekozen

Alternatief

Gaat u wel eens naar een alternatieve arts? Denk bijvoorbeeld aan een accupuncturist, homeopaat of een chiropractor.

Geen aanvulling

Als u nog nooit gebruik hebt gemaakt van alternatieve geneeswijzen en dat ook komend jaar niet verwacht nodig te hebben, adviseren wij u hiervoor geen aanvullende dekking te kiezen. Mocht u toch een behandeling nodig hebben, houdt u er dan rekening mee dat één behandeling gemiddeld €50,- tot €60,- kost. Voor een intakeconsult betaalt u vaak wat extra, tussen de € 20 en €40 bovenop de kosten voor een regulier consult.

€ 250 per jaar

We adviseren u een beperkte aanvullende dekking voor alternatieve geneeswijzen, zodat u een vergoeding krijgt voor de behandelingen die u nodig heeft.

Meest gekozen
€ 1000 per jaar

Als u met grote regelmaat een alternatieve arts bezoekt, is het belangrijk dat u een goede aanvullende dekking heeft. De kosten die u anders voor de consulten zelf moet betalen, kunnen hoog oplopen zonder de juiste verzekering. We adviseren u daarom te kiezen voor een uitgebreide dekking voor alternatieve zorg. U kunt dan een ruim aantal behandelingen ondergaan die u nodig heeft. Houdt wel rekening met een eigen bijdrage per consult, als uw zorgverzekeraar een maximale dagvergoeding voor alternatieve zorg hanteert.

Podotherapie

Pedicure

Dieetadvisering

Vaccinaties

Extra wensen

Heeft u nog extra wensen?

Geen resultaten Toon resultaten